Børne- og ungeundersøgelser

Undersøgelser er et uvurderligt grundlag, når man vil afgøre hvilke udviklingsopgaver børn og unge skal stilles overfor, for at kunne mestre livet så optimalt som muligt.

For at kunne rådgive om dette, benytter jeg, udfra den aktuelle problemstilling og efter aftale og formål, de psykologiske prøver og tests, som jeg vurderer giver det bedste og mest nuancerede billede af barnets/ den unges personlighedsmæssige vanskeligheder og ressourcer. En undersøgelse vil altid beskrive både vanskeligheder samt ressourcer og udviklingsmuligheder.
Jeg laver undersøgelser, der afdækker neuropsykologiske, kognitive og personlighedsmæssige funktioner.
Psykologisk undersøgelse af børn under 18 år foretages altid i samarbejde med forældrene og vil udover testning indeholde samtale om barnets udvikling. Der gives tilbagemelding til barnet og forældrene efter endt undersøgelse.