Individuel terapi

Samtaler hos mig

Jeg lægger stor vægt på, at du føler dig velkommen og godt modtaget, når du kommer til en samtale hos mig. Samtalerne foregår i personlinge, hjemlige og rolige omgivelser.

At beslutte sig for at gå til psykolog og møde op første gang er for mange en ny og sårbar situation, som skal mødes med tryghed.

Når du vælger at samtale med mig, sikrer du dig samtidig, at samtalen foregår efter betrykkende lovgivning.

Udover solid uddannelse, autorisation og specialistgodkendelse har jeg omfattende psykologisk efteruddannelse særligt indenfor det systemisk narrative felt og indenfor tredje generations kognitiv terapi.

Mindfulness og den hastigt voksende og stadig mere velfunderede forskning i mindfulness-praksis og dens virkning på vores biologi, vores psykologi og vores sociale interaktioner har min helt særlige bevågenhed.

Både MBCT og især MBSR er jeg meget optaget af og har mange års praksiserfaring indenfor området.

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt og arbejder efter etiske principper for nordiske psykologer. Samtaler med mig foregår primært udenfor normal arbejdstid og tager udgangspunkt i dig, som eksperten på dit eget liv.

Der er mulighed for aften og weekendsamtaler.

Problemer ser forskellige ud for forskellige mennesker, men beskriver ofte en kropslig erfaret alarmfunktion som ser ud som angst eller stress

Angst er en kropslig og psykisk alarmfunktion, der signalerer fare.

Realangst er en naturlig mekanisme der hjælper os i livstruende situationer, hvilket er rigtig godt, men når angst fungerer uhensigtsmæssigt som falsk alarm, så er/ kan det være svært at leve med.Angstreaktioner styres fra hjernen, hvilket betyder, at man i angstsituationer, kan være offer for hjernens egen automatiske reaktion, men det betyder også, at man kan gøre noget ved det.
Angst skyldes ofte en kombination af arvemæssige faktorer, livshistoriske begivenheder og stress.

Der er rigtig mange gode grunde til at gøre noget aktivt for at reducere stress og angst, for når alarmsignalet udsendes lukkes sukker fra leveren ud i blodet sammen med adrenalin, blodtrykket stiger og man har åbne sanser og spændte muskler, hvilket er en stor belastning for både krop og sind, hvis det foregår over længere tid. Mange går ubevidst rundt i en sådan permanent alarmtilstand, men kan lære aktivt at tænke sig gladere og derigennem opbygge et bedre immunforsvar og påvirke situationen til det bedre.Jeg anbefaler ofte hypnoterapi og mindfulness til angst og stressreduktion, fordi der er god dokumentation for at disse metoder (fysisk og psykisk afspænding) har positiv indvirkning på netop disse problemer og også påvirker hormon-, immun- og hjerte/karsystemer positivt.