MBCT

MBCT betyder Mindfulness Baseret Cognitiv Therapi. Metoden, der er udviklet i USA og England, hviler på et videnskabeligt grundlag og inddrager bl.a. forskellige former for meditation. Grundlæggende er Kognitiv Mindfulness Meditation en form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være til stede i nuet på en ikke-vurderende måde.Man bliver bedre til at opleve det, som er lige nu. Det kan være en god ide at lære Kognitiv Mindfulness Meditation, hvis man oplever, at man en stor del af sin tid er optaget af tanker om fortiden eller af bekymrede tanker i forhold til fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til disse tanker. Dette kan gøre det vanskeligt at være i nuet og kan betyde, at man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted.

Når tankerne er et andet sted end omkring det, man gør lige nu, kan man tale om, at vi fungerer i en form for “automatpilotfunktion”.Undersøgelser har vist, at der, når man er for meget i “automatpilotfunktionen”, kan opstå en tilbøjelighed til, at man bliver revet med af negative tanker og følelser. Kognitiv Mindfulness Meditation skaber en ramme at arbejde med ændringer indenfor, og er et af de nyeste områder inden for den kognitive terapitradition.

Det er et område, der er genstand for megen stor opmærksomhed i disse år, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem omfattende forskning.