Psykologisk rådgivning

Min erfaring gennem mange år er, at både nyuddannede og meget erfarne professionelle, individuelt eller i grupper, indimellem ønsker at jeg rådgiver dem.

I narrativ praksis er positionen som den der er ekspert på andres livs- og arbejdssituation ikke ønskværdig, men jeg tænker, at hvis du vælger mig til at rådgive, så er det enten begrundet i min teoretiske og metodiske tilgang, eller begrundet i mine personlige, professionelle konkrete erfaringer med fx. ledelse, undervisning,pædagogik,terapi i forhold til specifikke problemstillinger eller lign., og så vil jeg selvfølgelig vældig gerne stille mine erfaringer til rådighed.Ved psykologisk rådgivning stiller jeg således mine ideer og erfaringer til rådighed for dig og/eller din arbejdsplads/familie.

Jeg rådgiver derfor gerne om min særlige faglige pædagogiske og psykologiske viden udfra en position, som er både centreret og indflydelsesrig, hvis det er det der ønskes. Dette skal ikke forstås, som at min viden så har fortrinsret i rådgivningsprocessen, men jeg er sikker på, at min viden og mine erfaringer kan tjene som inspiration og igangsættelse af refleksioner i forhold til valg af konkrete handlinger i relation til problemstillingen, som du ønsker rådgivning omkring.Du er velkommen til at skrive eller ringe til mig, for at høre om mine erfaringer og ideer inden for det felt, som du ønsker rådgivning om.