Hypnoterapi

Hypnoterapi, kan beskrives som en kombination af psykoterapi og hypnose, som kan give dig en dybere forståelse af dig selv. Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed, som vi alle kan komme i mange gange dagligt, og er i dag et anerkendt forskningsområde i neurovidenskaben, måske netop fordi vi i dag ved, at hypnose er et helt naturligt fænomen.

Du kender det, som når du falder i staver, mediterer, dagdrømmer, er i egne tanker eller når du er ved at falde i søvn eller lige er vågnet. Ved at fremkalde denne fysiske og mentale afslappede tilstand “samtales” om dine muligheder for at påvirke din egen situation til det bedre.I din normale bevidste tilstand oplever og bearbejder du mange forskellige stimuli og sansninger samtidigt. I den hypnotiske trancetilstand, som du bringes i ved hypnoterapi, fokuserer du din opmærksomhed på kun en ting.I behandlingsmæssige sammenhænge benyttes tilstanden til at afhjælpe en række fysiske og psykiske problemer. Virkningen på kropslige funktioner kan bidrage til hurtigere opheling efter skader og operationer.

Psykoterapeutisk anvendes hypnoterapi bla. i behandlingen af fobier og andre angsttilstande, depression, søvnbesvær, spiseforstyrrelser og uhensigtsmæssige vaner som f.eks rygning. Hypnoterapi kan være til hjælp ved stresshåndtering og bearbejdning af svære følelser og kan også anvendes til at øge præstationsevnen i forbindelse med arbejde og idræt.

Du kan lære selvhypnose.
Selvhypnose er “vejen” til en tilstand af fokuseret opmærksomhed, uden forstyrrende tankemylder og bruges til forandringer, som kan være svære at opnå ved normal bevidsthed. Hvis du ønsker at lære selvhypnose, optager vi min guidning til dig på fx din telefon, derefter kan du benytte lydoptagelsen som selvbehandling ved stress, angst, smerter og søvnproblemer og kan også benytte den som hjælp til at afklare værdier og mål i din tilværelse.

Du opnår et mere positivt selvbillede, fordi dine forestillinger vendes i en mere positiv og konstruktiv retning. Når du således ændrer dine forestillinger om dig selv i en mere positiv retning, får du udover en dejlig afslappet følelse, også åbnet for muligheden for aktivt at ændre dit liv i den retning, som du ønsker.Du får kontakt til ofte skjulte kreative sider af dig selv, og kan derfor bruge dig selv på nye positive måder.Basale forudsætninger for den moderne kliniske anvendelse af hypnoterapi er:
at gå i en hypnotisk trancetilstand er ganske frivilligt du bevarer kontrollen med, hvad du foretager dig. Du kan ikke bringes til at handle på en måde, som du under andre omstændigheder ikke ville have gjort

Trancetilstanden giver mulighed for at opdage muligheder og udvikle ressourcer hos dig selv