MBSR

MBSR betyder Mindfulness Baseret Stress Reduktion og er et undervisnings – og behandlingsprogram, som er udviklet af professor Jon Kabat-Zinn på baggrund af et stigende antal patienter med kroniske såvel som stressrelaterede lidelser. MBSR programmet er tilpasset vestlig forståelse og har siden 1979 været genstand for omfattende forskning. Programmet har været anvendt med slående resultater til mennesker med mange forskellige lidelser som fx søvnforstyrrelser og angst for blot at nævne nogle, men primært til stresshåndtering. Den nyeste forskning viser, at MBSR også kan være en stor hjælp til mennesker, der har kroniske smerter. Et vigtigt element i metoden er Mindfulness Meditation, der er en systematisk opmærksomhedsskærpende strategi. Sammen med dialog, guidede visualiseringer og lette stræk – og yogaøvelser udgør opmærksomhedstræningen kernen i MBSR. 8 ugers kurset som jeg afholder bygger på ovenstående og er udviklet af Jon Kabat-Zinn på Center in Medicine, Health Care and Society, på University of Massachusetts Medical Center der bla. siger:

“Mindfulness vil sige at være opmærksom på en bestemt måde: med vilje, i dette øjeblik og uden at være forudindtaget. Denne form for opmærksomhed opbygger en højere grad af årvågenhed, klarhed og accept af det nuværende øjebliks virkelighed. Den får os til at vågne op til den kendsgerning at livet udfolder sig i en række af nuer. Hvis vi ikke er absolut nærværende i mange af disse øjeblikke, går vi ikke alene glip af det mest værdifulde i livet, men vi opdager heller ikke vores rige og dybe muligheder for vækst og forvandling”.

Målet med kurset er at udvikle harmoni og stabilitet i sind og krop samt at give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger bag uhensigtsmæssige mønstre og vaner. På kurset skabes et fundament af “mindfulness kompetence” hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås. Vi træner således sammen (max 8 på holdet) det mest gennemtestede og forskningsmæssigt velafprøvede MBSR mindfulnessprogram i hjemlige omgivelser. Kontakt mig venligst for yderligere samt opstart af hold.