Min profil

Oprindeligt er jeg uddannet lærer og arbejdede som sådan både i folkeskole og specialskole for børn med særlige behov i flere år.Derefter arbejdede jeg i en årrække for Pædagogisk psykologisk rådgivning, hvor jeg både betjente børnehaver, folkeskole og specialskoler. Jeg har i alle mine år som lærer været særligt optaget af at skabe meningsfuld læring for børn og unge. Som psykolog er jeg fortsat optaget af hvordan mennesker lærer at lære og da psykologi i høj grad berører undervisning og formidling benytter jeg mine kompetencer fra lærergerningen ind i både terapi samt arbejds – og organisationspsykologien.

Mit arbejde er i overensstemmelse med den forskning der viser, at vi udvikler os som mennesker primært gennem den respons, vi får i vores relationer med andre.

Jeg er særligt inspireret af kognitive samt systemisk- narrative teorier om læring og udvikling og optaget af hvad der neurologisk sker i hjernen.Som autoriseret psykolog har jeg i mange år haft det privilegium at arbejde både med familier, par, børn og især unge i forskellige sammenhænge.
De vanskeligheder unge i dag slås med har min største bevågenhed.Jeg har en god humoristisk sans og mener, at det er utroligt vigtigt, at det terapeutiske rum også er et sted, hvor der kan være en rar og let stemning, hvor man kan grine med hinanden.Mit mål er hele tiden at være med til at styrke bevægelsen derhen, hvor du gerne vil være i dit liv.Jeg prioriterer højt at opdatere mine faglige kompetencer gennem løbende supervison, videreuddannelse, kurser og konferencer.Centrale værdier i mit arbejde er nærvær, ligeværdighed og troværdighed.

Jeg er en god samtalepartner, som er særligt optaget af at:

 • gøre en forskel for mennesker, når livet er svært.
 • hjælpe mennesker gennem svære perioder i deres liv.
 • hjælpe mennesker med at komme i tættere kontakt med det der er vigtigt for dem.

Min baggrund

 • Født 1960
 • Læreruddannet.
 • Mindfulnessinstruktør.
 • Autoriseret af psykolognævnet.
 • NEO PI-R certificeret
 • Godkendt specialist i psykoterapi
 • Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
 • Supervisoruddannelse for psykologer
 • Arbejds- og organisationspsykologisk Specialistuddannelse Design & Drive
 • Godkendt supervisor på specialistniveau.

Jeg er medlem af flg. faglige selskaber under Dansk Psykologforening:

 • Børn og familiepsykologisk selskab
 • Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer
 • Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose
 • Organisationspsykologisk selskab OSIDP
 • Psykologfagligt selskab for supervision.